*SC 31- VÓ NGỰA ĐƯA THƠ (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

VÓ NGỰA ĐƯA THƠ 

 

( Chào lễ Độc Lập Hoa Kỳ July 4)

 

 

Lốc cốc …Leng keng

Leng keng …Lốc cốc…

Ngựa phi qua dốc

Dọc triền núi cao

Nhấp nhô cờ sao

Trăng treo vách núi

Băng rừng vượt suối

 

Lốc cốc …Leng keng …

 

Lạc ngựa âm vang

Xuôi Nam về Bắc

Nắng gắt đường xa

Báo tin từng nhà

Nội chiến Bắc Nam

Từ nay chấm dứt

Đất nước bao la

Hợp nhứt sơn hà

An hòa hạnh phúc

Cờ “Hợp Chủng Quốc”

Phất phới sao bay

Bình đẳng nắm tay

Nối dài Mỹ Quốc

Đồng lòng hiệp lực

Xây nền Tự Do

*

Vó ngựa đưa thơ

Nối mạch ước mơ

Mở đường Dân Chủ

Mấy trăm năm cũ

Giờ lên vũ trụ

Chinh phục Chị Hằng 

Lốc cốc …Leng keng …

..............

Leng keng …Lốc cốc …

. . . . . . . . . . .

Thi ký thăm “The Museum of USA”

 

July 4-2019

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền