*QNN 5- Nghe Đồn Rằng... (Thơ Phổ Nhạc) Nhà Thơ Quách như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

 

Nghe Đồn Rằng...

 

*Nghe đồn rằng tim anh  vừa mới trống

Em vội vàng  tìm cách đến nộp đơn

'Vacancy', cho em vào được chứ

Chờ lâu rồi, anh hãy nhận em đi

 

*Nghe đồn rằng khi chia tay người ấy

Anh rất buồn, quả tim rách tả tơi

Chẳng sao đâu, em sẵn sàng vá lại

Nếu có em, tim lành lặn mấy hồi! 

 

*Nghe đồn rằng anh có hỏi thăm em

Có ý định tìm em mà chẳng nói

Em ngay đây, cớ sao không chịu gọi?

Người ngày xưa anh yêu dấu một thời

 

*Nghe đồn rằng trái tim anh đang mở..

..cửa tang hoang đang chờ đón em về

Nói thế thôi em chẳng hề mong muốn

Tim mệt nhoài, hãy để nó nghĩ ngơi

 

*Tội nghiệp anh, em chỉ nói chơi chơi

Vụng về quá, biết gì khâu với vá

Nghe đồn rằng anh khổ đau, vất vả

Trái tim anh còn lâu lắm mới lành!

 

quách như nguyệt

 

I learned your heart is now vacant 

I promptly filled out an application

Would you welcome my entry

The vacancy has been long enough

 

I heard when she walked away

Your heart was in disarray 

I'm ready to put it back together

With me, your heart will be good in no time

 

I understood you asked about me

And silently searched for a love sublime

Why don't you give me a call, I'm free 

I'm the one you once fell in love 

 

I realized your heart is wide open

For my flying in on the wings of dove

But I said all this only in zest

My own heart is tired, I want it to rest

 

Poor you, I'm only kidding

I know nothing about mending hearts

I see that you're still suffering

Your heart needs a lot of time to heal!

 

Quick and Rough Translation 

By Wissai

 

*****

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền