*NL 39- Có Ai. Chờ Đợi Tôi Không?! (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Có Ai. Chờ Đợi Tôi Không?!

 

Về nghe lúa trổ đòng đòng. ngát hương

Ca dao. chín nhớ mười thương

Chiều chiều chim vịt. một phương nhớ về!

.

Có ai. thương nhớ chiều quê!

Lam không. khói tỏa. nỗi mê sáo diều

Nhớ thương phố cũ. đèn màu

Ly cà phê đắng. ngọt ngào môi hôn

Đêm mơ người. đợi ngày lên

Tung tăng chân sáo. nỗi lòng "Phượng yêu" [*]

.

Có ai. phố lạ cô liêu!

Nhớ về quê cũ. câu Kiều trầm luân!

.

Có ai. còn đợi tôi không?

Hay vàng thu lá. theo chồng bỏ quê!

.

Có ai. xứ lạ nhớ về!

Mờ xa phương ấy. tình quê ngày nào

.

Có ai vẫn đợi tôi sao?!

Nghe mênh mông vắng. xạc xào thu phong!

.

Có ai vẫn đợi. thật không?

Thôi mà. tôi hỡi. huyễn mong chỉ là!

 

Nguyên Lạc

 

 

.........

[*] Phượng Yêu - Phạm Duy

Vài lời nhạc: Làm sao nói được tình tôi / Yêu ngư

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền