*NL 49- Chiều Thu Mộng Tương Phùng (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

CHIỀU THU MỘNG TƯƠNG PHÙNG

 

Thu. Chiều. Moi hết tình tôi

Chắt chiu riêng giữ gởi mây đến người

Em giờ mất dấu mù khơi

Tôi giờ cô lữ kiếp đời tha phương!

 

Nhớ ơi nhớ một con đường

Thương ơi thương thắm phượng hồng trường xưa

Trắng dài lụa tóc nhung tơ

Đỏ môi giả bộ chua ngoa. điếng hồn

 

Biển dâu oan nghiệt đoạn trường!

Một thời xa đó mộng tàn thanh xuân!

Tìm đâu?

Ly biệt đã từng

Em ơi!

Chắc được tương phùng kiếp sau?

.

Nguyên Lạc

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền