*TMN 18- Cổ Tích (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Cổ Tích

 

Có câu chuyện cổ tích

Người đi tìm dấu hài

Mỏng như làn khói bay

Chiều cuối Thu mây trắng

 

Tà huy vương chút nắng 

Vàng trên mái tóc nâu

Đôi mắt ai vốn sầu

Nhốt cung đường tuyệt vọng! 

 

Có câu chuyện cổ tích

Kể cho nhau mơ mộng 

Vốn không thực ở đời

Mà sao mãi đợi chờ...

 

Kia là vầng trăng khuyết

Sao Tua kết nằm kề

Dấu hài mãi không về

Đi đâu lạc bến mê...

 

Có câu chuyện cổ tích

Anh chỉ kể em nghe

Một dấu hài đi lạc

Mang cả bụi mùa hè

 

Giật mình một tiếng Ve

Đang kêu hay đang khóc

Khi lạc mất dấu hài

Ai dáng xưa trang đài...

 

                       Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền