*NL 58- Đêm Tiễn Biệt (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

ĐÊM TIỄN BIỆT

.

Chiều hanh nắng buồn ai phố vắng

Con đường sầu theo lá rơi... rơi

Lá vàng thu nghiêng nắng chơi vơi

Hoàng hôn dứt rồi đêm sẽ đến

.

Đêm tiễn biệt hay đêm trách hận?

Chẳng hề chi miễn có đôi ta

Đêm hoan ca. yêu cả xót xa!

Đêm khánh tận. cho vừa tình lỡ

.

Đêm cuồng si một lần người hở?

Để rồi mai. hai kẻ đôi đường!

Để rồi mai. hai ngả khác phương

Để rồi... có chút gì để nhớ!

.

Rồi cứ thế dòng đời lặng lẽ!

Mỗi chiều hôm trời rụng cuối đường

Nỗi buồn đêm thành phố lên đèn

Người với bóng rã rời đường xưa ấy!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền