*NĐT 1- Đóa Buồn Cuối Đông (Thơ) Nguyễn Đăng Trình (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nguyễn Đăng Trình

 

 

 

ĐÓA BUỒN CUỐI ĐÔNG

 

một can đế

bốn cái bang

quất từ năm rưỡi quất sang mười giờ

nâng nâng

cạch cạch

dzô dzô

lần hồi moi chuyện giang hồ ra khoe...

 

gã mần thinh dảnh tai nghe

hai con mắt chốc chốc sè sè cay

đứa nào

đứa nấy

bầm trầy

sinh ra trên cõi đời này làm chi...

 

những cuộc tình bỏ vu qui

lâu lâu ngoảnh lại thương gì đâu thương

trăng chùa khuya

nhễu

hạt chuông

sân ga khuya

nở

đóa buồn cuối đông!...

 

Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền