*TMN 3- Nhớ Giao Thừa Năm Xưa (Thơ) Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

NHỚ GIAO THỪA NĂM XƯA ...

 

Chen lấn giữa cuộc xuân

Tôi đi tìm mùa cũ

Tôi của tôi đâu rồi

Áo hoa và mắt biếc...

 

Đêm giao thừa đi lễ

Cùng mẹ và có anh

Trời sao đêm nhấp nhánh

Tôi hạnh phúc nhất đời...

 

Chắp tay nguyện Phật Trời

Xin yêu anh mãi mãi

Xin tuổi mẹ trăm năm 

Xin mình đừng xa xăm...

 

Cuộc đời vô thường lắm 

Tôi khờ khạo ngây thơ 

Cuộc chơi rồi khép lại

Ta nghi ngại rời nhau...

 

Tuổi hạc mẹ bay cao

Lệ rơi hai vạt áo

Chỉ còn trong chiêm bao

Giao thừa cùng đi lễ

 

Mùa Xuân lại mùa Xuân 

Tôi lạc giữa lưng chừng 

Phố đông...giao thừa lạnh

Tôi gọi ngày xưa ơi...

 

            Nhà Thơ Trần Mai Ngân 

               15-01-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền