*NL 27- Không Làm Thơ, Làm Gì (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

KHÔNG LÀM THƠ, LÀM GÌ?

.

Buồn, buột miệng bạn hỏi:

- "Làm thơ để làm chi?"

Không làm thơ, làm gì?

Bạn trả lời tôi đi

.

Thâm Tâm buồn ly khách

Chí lớn bàn tay không

Chúng ta cùng "một lứa" [1]

"Lận đận" đời lưu vong

.

Tha phương buồn không bạn?

Áo cơm nợ tháng năm

Sờ đầu dài tóc trắng

Không làm thơ, làm gì?

.

Làm thơ nhớ quê hương

Quê hương tôi Việt Nam

Lập quốc đã ngàn năm

"... định phận tại Thiên Thư!" [2]

.

Giọt cà phê ưu tư

Khói vương mắt lệ mờ

Hồn thống trầm lính cũ

Không làm thơ, làm gì?

.

Tôi cầm ly cà- phê

Quá khứ đọng đáy ly

Không làm thơ, làm gì?

Bạn trả lời tôi đi?

.

Không làm thơ, làm gì?

Chẳng lẽ bóp nát ly?

.

Nhà Thơ Nguyên Lạc

……….........

[1] Đồng thị thiên nhai lưu lạc nhân/Cùng một lứa bên trời lận đấm- Bạch Cư Dị/ Phan Huy Vịnh

[2] Nam quốc sơn hà Nam đế cư/Tiệt nhiên định phận tại thiên thư/Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. (Nam quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt)

Bereich mit Anhängen

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền