*ĐHT 2- Buông (Thơ) TG Đặng Hà Thi (Quảng Ninh- VN)

 

Tác Giả Đặng Hà Thi

 

 

Buông

 

Gặp nhau

Khi đã muộn màng

Con thuyền bỏ bến

Sang ngang lâu rồi

 

Người về

Bỏ lại

Mình tôi

Tim sầu

Dạ tủi

Đơn côi

Tháng ngày

 

Nghiêng chiều

Vạt nắng

Lắt lay

Lao xao

Gió hát

Cỏ may

Tím trời

 

Hỏi lòng

Sao cứ

Chơi vơi

Người đi

Để lại

Muôn lời

Đắng cay

 

Cao xanh

Sao nỡ

Đoạ đày

Cũng đành

Lỗi số

Trả vay

Cho đời

 

Mong

Người nơi ấy

Thảnh thơi

Trăm năm hạnh phúc

Ngọt lời

Ái ân

 

Buồn chi

Cõi tạm

Xoay vần

Thả trôi

Buông bỏ

Si sân

Nhé người!

 

Ngày 28/6/2020

Đặng Hà Thi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền