*VCN 7- Thu Chiều (Thơ) NT Văn Chinh Nguyễn (T.P HCM- VN)

 

Nhà Thơ Văn Chinh Nguyễn

 

 

THU CHIỀU

 

Chiều chiều vịt lội kêu chiều

Chiều ngồi nhớ lắm cơm niêu cá đồng

Đồng bằng tháng sáu mưa giông

Giông giăng liễu rũ buồn lòng xót xa

Xa quê vạn dặm mãi mà

Mà giờ gió buốt riêng ta nặng sầu

Sầu này gởi cả về đâu

Đâu ai có biết nằm rầu thấu đêm

Đêm sương khói trắng bên thềm

Thềm ngoài trống vắng ru êm mộng tình

Tình vừa trải nở hương trinh

Trinh nguyên thắm sắc hòa mình bướm yêu

Yêu nhau mặn ngọt mọi điều

Điều chờ phận đẹp mơ phiêu một nhà

Nhà nhà chúc phúc đôi ta

Ta mong mãi vẫn nhìn mà giọt rơi

 

Võ Chính Nguyễn

2/7/20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền