*NB 2- Xin Anh (Thơ) NT Nguyễn Bằng (VN)

 

 Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

 

Xin Anh

 

Xin anh giữ lại dấu xưa

Duyên trao ngày ấy như vừa có nhau

Xin anh dù bạc mái đầu

Cứ xem như dạo bên cầu gửi trao

Xin anh giữ một vì sao

Là hồn em đó lẽ nào buông tôi

Xin anh giữ lấy nụ cười

Trao thân ngà ngọc sao người không say

Xin anh nối lại từ đây

Ta cùng rũ sạch đắng cay nghe mình.

 

Nguyễn Bằng

01/7/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền