*TTTHU 10- Nối Nhịp Ngân Nga (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

 

NỐI NHỊP NGÂN NGA 

 

Nè tôi ơi... Chớ đợi lá màu xanh.

Trăng cũng thế... đâu tròn vành mãi nhỉ.

Gió đâu thể... mãi ôm cây thủ thỉ.

Nên tôi nè... mặc thiên ý trời cao..!

 

Hãy cho lòng... ngã ngớn với trăng sao.

Đón tia nắng... ngọt ngào bên khung cửa.

Hãy là tôi... dẫu chỉ còn phân nửa.

Vâng là ta... chan chứa với chính ta..!

 

Ơi tôi nè... Tôi cứ hát ngân nga.

Giang tay đón...Món quà từ thượng đế.

Cùng phong ba... dẫu biết rằng không dễ.

Nhưng tôi này... cứ thế lấy làm vui..!

 

Ơi hởi tôi... Cớ chi phải bùi ngùi.

Rồi mặc định... Kia tủi buồn số kiếp.

Nhẹ buông lơi... Nhẹ nhàng mà nối nhịp.

Điệp khúc gãy lời... hãy tiếp ngân nga..!

 

Trang Thien Thu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền