*THNLÊ 7- Biển Nhớ (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Nhà Thơ Thưởng Nguyệt Lê

 

 

 

BIỂN NHỚ 

 

Chiều tà ngắm biển hoàng hôn

Dõi theo con sóng bồn chồn nhớ ai !

Dập dồn con sóng kéo dài

Ngước nhìn xin hỏi tình ai có còn.?

 

Cát mềm in dấu chân son

Bàn chân trên cát dấu còn tình xưa

Dẫu trời có đổ cơn mưa

Hãy xin giữ lại trời chừa bàn chân.

 

Cho tôi cất giấu một phần

Giấu trong tim nhỏ để gần ,đừng xa

Nhớ ai một thuở ngọc ngà

Dù cho ai đó đi xa phương nào.

 

Vẫn xin giữ mãi ngọt ngào

Giữ luôn hương phấn thuở nào gởi trao

Trời xanh biển cả sóng gào

Vắng thuyền biển nhớ ,lối nào tìm nhau.

 

 Dec 11/ 2018.

Thưởng Nguyệt Lê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền