*NLỆ 6- Hoa Lá Xôn Xao (Thơ) TG Nhật Lệ (VN)

 

Tác Giả Nhật Lệ

 

 

Hoa Lá Xôn Xao

 

Là hoa là nụ hay là cành

Là cả mùa xuân em tặng anh

Ôi những hạt sương.rơi lóng lánh

Tay em đưa đến với ngày xanh

 

Phải chăng chim gió mới qua đèo

Hay suối hay thông đang hoà reo

Nghe bước mầm ai đi như tiếng nhạc

Cũng vì muôn vạn hạt em gieo

 

Vườn hồn hoa chậm hay hoa ủ

Trước sức xuân sung chợt nở đều

Đêm hóa bếp hồng em chụm thổi

Ngày thành lụa tuyết để em thêu

 

Nhật Lệ

22/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền