*HTHƠ 6- Trên Dặm Đường Em Đi (Thơ) NT Hoài Thơ (VN)

 

Nhà Thơ Hoài Thơ

 

 

TRÊN DẶM ĐƯỜNG EM ĐI

 

Dặm đường dài ! Mà em đã từng bước

Người đến trước ! kẻ đến sau chẳng thiếu

Nhưng trong tim ! Tất nhiên em tự hiểu

Người em yêu dẫu anh đến sau cùng

 

Cũng đã thề ước hẹn cuộc tình chung

Đò dọc ngang bến bồi lưng chừng lỡ

Khi gặp anh ! em biết là duyên nợ

Định mệnh ràng ! trắc trở bởi trái ngang

 

Tình thoáng qua ! Thấy đôi lúc vội vàng

Gái đa đoan không tránh tim xao động

Khi yêu anh bầu trời như mở rộng

Nguyện mãi yêu biết trước tình không thành

 

Không giấu anh ! Rất nhiều người trước anh

Họ yêu em ! Chắt chiu cho em cả

Cái nợ duyên ! Kiếp này luôn vất vả

Tay chưa chạm ! Lòng cũng đã vội tan

 

Anh yên tâm ! Lối ngõ tách chàng ràng

Em vẫn thế ! Chẳng phụ phàng huyễn hoặc

Đời con người biết bao lần được mất

Nhưng yêu anh rất thật ở trong lòng

 

Hoài Thơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền