*ĐK 15- Cùng Đèn Chong Chong (Thơ) Đồng Kế (VN)

 

Đồng Kế

 

 

CÙNG ĐÈN CHONG CHONG

 

Ráng chiều đỏ bến sông quê

Cánh diều ai thả trên đê đầu làng

Bao nhiêu hoa cải nở vàng

Để ta về lại mơ màng bướm hoa

 

Ngày nào em đã cùng ta

Ước mong về ở một nhà trăm năm

Mười ba mười bốn mười lăm

Đến thì quá lứa trăng rằm... trăng treo

 

Tại anh duyên phận bọt bèo

Tại anh mãi vẫn còn nghèo lang thang

Nên tình ta mãi dở dang

Nên duyên ta phải lỡ làng nàng ơi

 

Trách duyên trách phận trách giời

Trách mình hèn kém trách đời bạc đen

Anh nào đâu dám trách em

Bao đêm vẫn thức cùng đèn chong chong!

 

Đồng Kế

15 - 10 - 2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền