*HTM 13- Nặng Nỗi Lòng (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

 

NẶNG NỖI LÒNG

 

Cũng tại vì ai trải chốn lòng

Mang sầu đếm đặt giữa trời hong

Vì môi dõi thuở ngày xưa ngóng

Phải bóng vương hồn dạo cũ mong

Biển xạc xào buông từng lỡ sóng

Tình lay lắt gửi những mơ dòng

Cho thờ thẫn nhớ vừa ngây đọng

Khỏa hết ân buồn vỡ mộng xong

Khỏa hết ân buồn vỡ mộng xong

 

Còn chi lệ chảy rớt buông dòng

Thì tim vẫn đập hoài say ngóng

Bởi mắt luôn nhìn bỗng dội mong

Ấy ủ duyên hờ chăng ngỡ đọng

Nay chờ kiếp hẩm đã dầm hong

Dài thêm quạnh quẽ hờn con sóng

Gửi bóng tàn trăng nặng nỗi lòng

 

19-11-2020

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền