*TĐ 295- Đài Hoa Vô Tình (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Đài Hoa Vô Tình 

 

Em .... cười, mà lòng tôi đang khóc

Em đang vui, mà ...tóc ... .. bạc dần

Bao đêm thao thức nhìn trần

Bao giờ mới hết lần quần trăm năm

 

Dẫu đã biết mười phân chẳng vẹn

Cứ mon men, để nghẹn lối ra

Bùi ngùi than thở trách xa

Đuổi đeo, đeo đuổi Đài hoa vô tình

 

Người mơ hỡi ... lặng thinh không nói

Một lời gì ... chờ đợi bấy lâu 

Cho tôi thôi hết ưu sầu

Cho con tim nhỏ thôi đau từng ngày 

 

Thủy Điền

21-11-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền