*NL 13- Thu Tha Hương (Thơ) Nguyên Lạc (VN)

 

Nguyên Lạc

 

 

THU THA HƯƠNG

.

Sao trăm năm vẫn huyền mắt sâu?

Mây tóc em sao không nhạt màu?

Chiều nay nghiêng nắng rơi lá đỏ

Đầy mắt thu ơi một bóng sầu

.

Sao li tan mãi hoài li tan?

Sao trong ta nguyệt vẫn không tàn?

Thu chi cho sáng vầng trăng đó?

Soi rõ làm chi nỗi điêu tàn?!

.

Sao xuân thu vẫn hình bóng ai?

Muôn trùng âm điệp khúc tình hoài

Đêm tha hương trăng thu trắng quá

Soi rõ hồn xanh huyễn mộng dài!

.

Sao mùa thu không là mùa thu?

Một mùa thu môi má ai nồng

Đêm thu cô lữ rơi lệ đỏ

Se sắt thu phong nỗi hư huyền

.

Sao trong tâm vẫn hoài cố nhân?

Kiếp lưu vong một kiếp sống mòn

Xuân thu sương điểm sầu dài tóc

Khóc nỗi tàn phai tuổi xuân hồng!  

.

Nguyên Lạc

  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền