*TPHÍ 4- Xuân Dồn Hạnh Phúc Tặng Đời Ta (Thơ) Tài Phí (VN)

 

Tài Phí

 

 

XUÂN DỒN HẠNH PHÚC TẶNG ĐỜI TA

 

Xuân về đủng đỉnh giữa rừng hoa

Xuân bước thong dong tới ruộng cà

Xuân rải mưa phùn lên luống mạ

Xuân trùm nắng ấm xuống hàng na

Xuân ban áo thắm nhường con trẻ

Xuân biếu lụa son kính cụ già

Xuân đuổi ưu phiền cho hết nỗi

Xuân dồn hạnh phúc tặng đời ta

 

Tài Phí : 13/1/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền