*TMN 3- Cuối Năm (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

CUỐI NĂM

 

Năm sắp hết... chúng mình ở giữa

Giữa chia ly giữa một nỗi buồn

Môi khép chặt... lòng tuôn tràn ý

Mà lặng im chẳng thốt nên lời...

 

Năm sắp hết mời nhau ly rượu

Whisky hương ấm sưởi chiều đông

Hai chúng mình nào muốn như không

Còn đầy lắm ngày xưa ...hôm trước...

 

Năm sắp hết nhớ xuân nguyện ước

Mãi bên nhau dẫu có thế nào

Vậy mà không thể hiểu vì sao

Lại ở giữa đắng cay ly biệt...

 

Năm sắp hết trần gian vào hội

Ta về thôi hoà nhập mong manh

Buông nhau đi đời cố dỗ dành

Hạnh phúc đó chia về hai phía!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền