*NHL 8- Tim Hồng Giữa Mùa Đông (Thơ) Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

 

TIM HỒNG GIỮA TRỜI ĐÔNG

 

Tuyết rơi giữa trời đông

Thả tim cho chiều hồng

Bụi trần rơi theo nắng

Trôi những ngày long đong

Người ơi em ngóng trông

Lời yêu thương thật lòng

Cho đông về ấm mộng

Đừng như... cõi tình không...

 

24/01/2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền