*VH 15- Chùm Thơ Xuân Của Vĩnh Hoàng (VN)

 

Vĩnh Hoàng

 

   

 XUÂN NHỚ

 

 Sống ở phương xa ngái dặm ngàn

Xuân về đường nhớ nối quan san

Non Mai , hoa nở đồi Mai Lỉnh

Cữa Việt , cát xe mộng Dã Tràng

Sông núi đa mang lời cẩm tú

Quê hương ẫn chứa nét đài trang

Đi đây , đi đó , lòng đau đăú

Có phút nào quên được Họ Làng ./.

 

                        Vĩnh Hòang

 

       VINH QUẢ DỪA

 

Lũng lẵng đong đưa , giửa đất trời

Một lòng giữ nước , chẳng hề vơi

Trong veo.... tinh khiết , ai so được ?

Mặc kẽ khen chê .. vẫn tuyệt vời   ./.

 

                       Vĩnh Hoàng

 

           THẦN TÁO QUÂN

 

Truyền thuyết Táo Quân , cai quản người

Thực hư , biến ão , vẽ như chơi

Chẳng ai hối lộ ông vua bếp

Trông kẽ vào ra , chuyện chảo nồi

Những việc bất lương nơi hạ giới

Có tâu trị tội , lúc về trời ?

Ngại ngần bí mật thần không nói

Vì sợ mất bay , cái ghế ngồi   ./.

 

                Vĩnh Hoàng

 

      VINH QUẢ DƯA HẤU

 

 Tròn dài xanh vỏ gọi rằng dưa

Sự tích An Tiêm chuyện kể xưa

Có được nhờ chim mang giống tới

Lan truyền cậy sóng đẫy thuyền đưa

Ngọt mềm đen hạt ngon vì nắng

Giữ nước đỏ lòng xấu bởi mưa

Sức sống trào dâng miền gió cát

Thỏa tình cơn khát lắm người ưa  ./.

 

               Vĩnh Hoàng

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền