*TUS 3- Từ Em Rũ Áo Thanh Tân (Thơ) Thái Uyên Sa (VN)

 

Thái Uyên Sa

 

 

TỪ EM RŨ ÁO THANH TÂN

 

Cũng là nhớ cũng là thương

Sao nghe chua xót dọc đường phù hoa

Cũng là mình cũng là ta

Mang chi nguyệt lạnh phong ba xuống đời

 

Tôi tìm lại mảnh xuân rơi

Tìm hương xưa của một thời xuân xanh

Còn đây nỗi nhớ để dành

Mưa xuân rát mặt trở thành nỗi đau

 

Trang đời còn chút nợ nhau

Nên duyên mai trúc nguyện cầu trăm năm

Mượn ai một mối tơ tằm

Khăn xoan yếm thắm đêm rằm ngày xưa

 

Cõi tình buộc sợi mây thưa

Để ta thèm khát chiều mưa xa vời

Rồi đậy cạn rồi đây vơi

Chút hương xưa đủ một đời phân vân

 

Từ em rũ áo thanh tân

Qua sông gói mộng chỉ ngần này thôi

Trắng tay đen phận đã rồi

Khi tàn cuộc rượu một tôi bên đời ...

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền