*TĐ 41- Quên Đời Bằng Chén Men Cay (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Quên Đời Bằng Chén Men Cay

 

Cảm Họa Bài Thơ "Say Trăng" Của NT Nguyễn Hồng Linh

 

Đời đâu có đep như  mơ

Hồng nhan, bạc phận câu thơ treo ... giường

Có qua cái ải yêu thương

Mới hay khúc hát tình trường dở dang

Đêm về tựa đá ngắm trăng

Nâng ly bạch tửu hỏi Hằng tại sao?

Hằng rằng dương thế lắm màu

Vạn người, vạn ý ai nào biết đâu

Buồn tình uống cạn trăng sầu

Cho quên bao nỗi bể dâu một thời

Hỏi gì? Khi đã hai nơi

Mỗi người, mỗi ngã "Tôi- người" nhớ ai ?

Ai thương, ai tiếc, u hoài

"Cô đơn- chiếc bóng" ngày ngày dần ... ... xa

Thương mình cô lẻ bôn ba

Thương ta bóng xế vào, ra một mình

Mượn trăng, mượn tửu ... người tình

Đêm về đối bóng ly bình ngả nghiêng.

 

Thủy Điền

19-02-2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền