*TTB 6- Người Mẹ (Thơ) Trần Trí Bình (VN)

 

Trần Trí Bình

 

 

NGƯỜI MẸ …!

 

“Tìm đêm chưa từng tìm ngày tinh khôi

Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay

Tìm lại trên sông những dấu hài …”.

(TCS)

/

Bâng khuâng …

Hạt mưa rơi trên mái lá

Giọt lệ xót xa !

 

Sống trong lòng địch

làng mạc điêu tàn

Mẹ dãi dầu. Giọt sương trên lá.

 

Khi chồng ra đi giết giặc

Người cô phụ

chung thủy đợi chờ…

 

Ru ấm con thơ. Những chiều mưa.

Âm vang ngàn sóng

Xa thẳm…! Chiều tà.

 

Chiếc lá giữa giòng

trên sóng mong manh

Tiếng sóng lòng ta - Mẹ đã xa…!

 

Mỗi độ xuân về.

Niềm thương nhớ

Cánh hoa yêu sắc biếc tâm hồn!

/

*Tri Tran Binh – 19/02/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền