*TTT 3- Thương (Thơ) Trang Thu Thu (VN)

 

Trang Thiên Thu

 

 

THƯƠNG 

 

Chiều thương con sóng chan hòa.

Vỗ về bờ cát bao la biển tình.

Tìm trong ánh nắng lung linh.

Sợi thương sợi nhớ theo bình mình lên.

 

Con thuyền một kiếp lênh đênh.

Về nơi vô định bồng bềnh nổi trôi.

Thương nụ cười nở trên môi.

Bồi hồi héo úa lâu rồi của anh.

 

Thương trăng theo liễu buông mành.

Đêm tàn mộng mị sang canh nhói lòng.

Thương tình hôm sớm sầu đông.

Con tim loạn nhịp chờ mong bẽ bàng.

 

Sáng nay con nắng chói chang.

Mang bao thương nhớ ướp vàng nhớ nhung.

Thương anh muông nẻo vẫy vùng.

Thương em ngóng đợi... Nào chung đường về.

 

Trang Thienthu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền