*TMN 7- Nỗi Buồn Chín Bói (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

NỖI BUỒN CHÍN BÓI

 

Nỗi buồn em chín bói

Treo trên cành đa đoan

Nửa trăm năm phận người

Em mỏi mòn mình ơi!

 

Tháng Ba Xuyến Chi nở

Trắng bên bờ cỏ xanh

Năm mươi năm loanh quanh

Phận mong manh duyên lạt...

 

Đêm trôi trên tràng hạt

Lần in dấu đơn côi

Nhớ dòng sông xa xôi

Em làm người chết hụt...

 

Chuông đổ tiếng trầm nghiêng

Vang lên lòng độ lượng

Để được nói tiếng thương

Mình ơi! vàng khuôn thước

 

Đôi bàn chân nhẹ bước

Ngày mỗi một xa hơn

Đưa tay đây mình ạ

Dẫu gì cũng ngày xưa...

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền