*TTN 27- Nắng Thôi Đừng Nữa (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

NẮNG THÔI ĐỪNG NỮA

 

 

Nắng thôi đừng nữa anh ơi

Long lanh nắng rớt vào đời của em

Để dành mai lấy ra xem

Nắng anh lấp lánh bên thềm nhà em

Ngồi buồn giở nắng ra xem

Thấy anh đau đáu tìm em cuối mùa

Nắng giờ đâu phải ngày xưa

Hanh hao giọt nắng đong đưa hẹn hò

Nắng thôi đừng nữa đắn đo

Đi về hôm sớm gọi đò... đò ơi

Thuyền tình lạc bến chơi vơi

Chòng chành nghiêng ngửa buồn ơi là buồn

Nắng thôi đừng nữa cuối đường

Năm mười năm nữa còn thương đợi chờ

Hay là giã bộ ngó lơ

Nắng thôi đừng nữa hững hờ ai hay

Bao giờ tay lại cầm tay

Nắng thôi đừng nữa nhạt phai câu thề

Nắng vàng rộn rã đường quê

Bước đi bịn rịn sơn khê mây mù

Hẹn em một chút tình thu

Hoa vàng mấy độ mịt mù gió reo

Anh ơi có vững tay chèo

Nắng thôi đừng nữa mình theo nhau hoài...

 

Tống Thu Ngân 398

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền