*TUS 7- Tháng Tư (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

 

THÁNG TƯ

 

Tháng tư chớp bể mưa nguồn

Tháng tư mẹ nhận tin buồn anh ơi

Tháng tư giấy báo tử rơi

Mây sầu giăng kín một trời tang thương

Tháng tư trắng phủ giáo đường

Khăn tang phấp phới lệ thương đau trào

Bài thơ em viết chưa trao

Áo quan cờ phủ...chiêm bao ngậm ngùi

Dỗ tình qua những buồn vui

Một mai cỏ mộ chôn vùi đắng cay

Dỗ lòng quen với từng ngày

Niềm vui như thoáng mây bay ngang trời...

Tháng tư chờ đợi xa vời

Miền miên viễn đã rã rời tình xưa

Ngủ đi dỗ giấc trăng đưa

Tìm quên dĩ vãng... lệ vừa khóc nhau.

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền