*NL 20- Nhịp Guốc (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

NHỊP GUỐC

.

Thu về động nỗi tình phai

Còn nguyên nhịp guốc xưa ai bỏ về

.  

Vọng từ tâm nhịp tái tê

Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn

Người về! Tôi bóng đối hình

Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim

.

Mùa về! Nhịp guốc còn nguyên

Chiều thu cô lữ ưu phiền guốc xưa

Mười năm có đủ hay chưa?

Quên đi nhịp guốc sầu mùa biệt li

Người về có nghĩa người đi

Gặp tôi lần cuối phân kỳ lời than

Vu quy em phải theo chồng

Anh ơi! Tình đó phải đành... biết sao?

.

Bao năm vẫn nhịp guốc nao

Thu về tiếng lá thì thào guốc xưa!

Em ơi! Tôi vẫn mãi mơ

Nhịp đôi guốc mộc dáng thơ ngây nào

.

Phương kia hạnh phúc ra sao?

Đừng như tôi phải hư hao một đời

Mùa sang vàng lá thu rơi

Tiếng thu. nhịp guốc. chạm tôi phiến sầu!

.

Nguyên Lạc 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền