*GH1- Khép Cửa Từng Đêm (Thơ) NT Giang Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Giang Hoa

 

 

KHÉP CỬA TỪNG ĐÊM

 

Ngồi đây tưởng lại quá đau buồn

Nhớ bữa xa lìa lệ đổ tuôn

Bởi lẽ do người lên phố thị

Mà nay biệt xứ chẳng cơn nguồn

 

Đêm nào cũng nghẹn lòng se tím

Mộng đã trôi cùng kẻ hứa suôn

Biết phải làm sao kìm được nỗi

Từng đêm khép cửa sợ trăng luồn

 

29.04.2021

Giang Hoa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền