*MPP 2- Tuổi Nào (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

 

 

TUỔI NÀO

 

Trời chiều .. rồi cũng hoàng hôn

Màu môi trang điểm sớm còn phôi phai

Má hồng ửng lại hôm nay

Tôi tìm chút phấn tô mày vòng cung

 

Hàng mi bấm nhẹ nhàng cùng

Chảy lên thêm nữa bút dùng chì đen

Mắt thì đeo thử màu len

Nâu, xanh không hợp nhìn lên buồn cười

 

Xuân thì đâu nữa mà tươi

Đánh ba lớp phấn trời ơi vẫn già

Xấp gần đến đích rồi nha

Sáu mươi năm tới hết mà đời tôi

 

Trời chiều..nắng xuống chơi vơi

Màu môi nhợt nhạt lôi thôi còn gì

Luật đời cứ thế mà đi

Ừ thì tô vẽ có chi mà buồn...

 

Mỹ Phượng

13/4/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền