*LĐX 11- Hè Về (Thơ) NT Lệ Đá Xanh (VN)

 

Nhà Thơ Lệ Đá Xanh

 

 

HÈ VỀ

 

Hè về nhớ lại tuổi hai mươi

Ngoảnh mặt sau lưng mấy dặm dài

Gót ngọc trân chuyên miền sỏi đá

Đường hoa vời vợi ngập chông gai

Non xanh nước biếc say hồn trẻ

Thân bạc hương tàn mỏi chí trai

Hạnh ngộ vườn xưa ươm nụ mới

Cho đời thơm ngát đón tương lai

 

Tìm trong hiện tại bóng tương lai

Non nước vơi đầy biết hỏi ai

Sự nghiệp công danh thôi đã lỡ

Bút nghiên đèn sách tạ từ phai

Nghêu ngao tâm sự thơ vài túi

Chếnh choáng đêm về rượu nặng vai

Quẳng gánh ưu tư vào gió cát

Vui đời bát ngát đón ban mai .

 

Lệ Đá Xanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền