*LHT 8- Xao Xuyến (Thơ) TG Lệ Hoa Trần (GER)

 

Tác Giả Lệ Hoa Trần

 

 

Xao Xuyến

 

Ngày ấy bước xa quê

 Khi vừa hai mươi tuổi

Giữa một đêm u tối

Mưa lạnh phủ giăng người

 

Bằng con thuyền không mui

Bằng con thuyền nhỏ nhắn

Vượt Đại dương ngàn dặm

Đi tìm ánh Tự do

 

Và, một sáng tờ mờ

Với bao niềm ước mơ

Nhờ hồng ân của chúa

Đã đến được bến bờ

 

Tôi thật sự̣ không ngờ

Sao mà nhanh như chớp

Chỉ dăm ngày lặn hụp

Mà đã đến Nam dương

 

Qua đoạn đường ly hương

Bốn thập .... dài đăng đẳng

Bao nỗi buồn, thương cảm

Như mới vừa đâu đây

 

Cứ theo gót chân gầy

Không sao mà quên lãng

Chiều ngồi trên đá tảng

Lòng xao xuyến nhớ quê.

 

Lệ Hoa Trần

06-05-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền