*LVT 13- Dòng Xưa, Bến Cũ (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

 

Dòng Xưa Bến Cũ

 

 

Quê cũ lâu rồi không trở lại

Sông Thu ngày ấy nước còn xanh ?

Sóng còn vỗ nhịp sầu thiên cổ

Vào nỗi lòng mơ chuyện thái bình

Ai có ngang qua cầu Vĩnh Điện

Dong thuyền ngược nước về Phú Đa

Bến đò xưa có còn neo đậu

Hỏi kẻ tha hương có nhớ nhà ?

Ai gửi cơn mơ về phố Hội

Mà xao xác sóng nước sông Hoài

Rặng liễu vi vu hồn Cửa Đại

Nghe buồn hun hút gió thiên tai

Lâu quá không về chừng lãng quên

Dòng xưa bến cũ nhớ ta chăng

Theo sóng sông Hàn xuôi ra biển

Có bóng ta như nhánh lục bình.

 

Lê Văn Trung

Tháng Tư. 2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền