*THUTÍM 17- Tình Em Son Sắt (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

 

TÌNH EM SON SẮT

 

DÙ hai phương vẫn tròn lời hẹn

CHO đôi mình trọn vẹn câu thề

BIỂN tình dào dạt phu thê

CẠN ly giao thệ ta về bên nhau

 

ĐÁ ngàn năm đứng cao sừng sững

MÒN bào ư. Không vẫn lớn lên

EM đây cũng thế vững bền

LUÔN yêu chung thủy hứa bên một người

 

GIỮ thương nhớ không bao giờ đổi

TẤM thân em kết mối cùng anh

LÒNG dạ đã rõ ngọn ngành

SON sắt chân thành hai đứa trao nhau

 

ĐỢI Cha Mẹ hai nhà cho phép

CHỜ ngày lành thiệp ghép tên lồng

DÙ CHO BIỂN CẠN ĐÁ MÒN

EM LUÔN GIỮ TẤM LÒNG SON ĐỢI CHỜ

 

Thu Tím 7/05/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền