*GH 2- Đêm Diễm Lệ (Thơ) NT Giang Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Giang Hoa

 

 

DIỄM LỆ ÔI

 

Hoàng hôn vội vã khuất sau đồi

Cảnh sắc non ngàn diễm lệ ôi

Tự hỏi tranh đời ai khéo vẽ

Vòng xoay thế sự đã như rồi

Chim trời vỗ cánh từng đôi lẻ

Một khoảng xa người những lúc côi

Dõi xuống khoang thuyền trăng đỏ rực

Bờ khuya ngõ hẹn dáng ai ngồi

 

11.05.2021

Thơ: Giang Hoa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền