*TĐ 95- Người Mẹ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Người Mẹ 

 

Không hình ảnh nào bằng người mẹ Việt

Gương mặt hiền mài miệt lự̣a thóc dư

Không hình ảnh nào rộng lượng, nhân từ

Luôn chia sẻ dù miếng to, vật nhỏ

 

Mẹ Việt nam tôi là như thế đó

Người mẹ da vàng, nghĩa tợ biển đông

Nụ cười tươi. Tuy, má đã hết hồng

Nhưng vẫn đẹp, đẹp trong lòng muôn thuở

 

Dẫu đi xa dặm ngàn luôn vẫn nhớ

Nhớ dáng người, nặng nợ đến thiên thu

Phận làm con ta không thể chối từ

Mẹ lớn lắm như chân tu Đức Phật.

 

Thủy Điền

11-05-2021

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền