*LNL 12- Mộng Hoàng Lương (Thơ) NT Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm

 

 

MỘNG HOÀNG LƯƠNG

 

Cơn mơ bừng tỉnh giấc

Mộng đẹp thoáng qua rồi

Thấy đôi chân mệt mỏi

Dừng lại nghỉ ngơi thôi

 

Bao nhiêu mùa nắng gió

Tóc nhạt mầu phôi pha

Giơ tay không giữ được

Những tháng ngày đã qua

 

Bỗng hiểu ra chữ Tạm

Trong cuộc đời trầm luân.

Thương phận người dâu bể

Buồn vui chốn nẻo trần.

 

Hôm nay hoa còn nở

Ngày mai hoa đã tàn

Biết có duyên gặp lại

Vô thường chuyện hợp tan

 

Được thua làm gì nhỉ

Xem con tạo xoay vần

Một mai khi nằm xuống

Tất cả.....đều phù vân

 

Bỏ buông đôi vai nặng

Thanh thản được mấy phần.

Cứ an nhiên mà sống

Trách gì chuyện tha nhân.

 

25/5/2021.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền