*TĐ 116- Một Chút Ngậm Ngùi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Một Chút Ngậm Ngùi

 

Mười mấy năm cắp sách

Hai buổi sáng và chiều

Tình bạn lẫn tình yêu

Biết bao là kỷ niệm

 

Giờ già viết thành truyện

Giờ rảnh viết thành thơ

Ghi lại thuở học trò

Hồn nhiên và thơ dại

 

Mấy mươi năm qua ải

Làm bổn phận con người

Đời có lúc cũng vui

Đời có lúc cũng buồn

 

Mấy mươi năm qua truông

Bình yên và bão nổi

Đêm tựa đầu bên gối

Suy ngẫm kiếp trăm năm

 

Ngày giã từ dương trần

Ta còn gì để lại

Và còn được những ai

Là những người đưa tiễn.

 

Thủy Điền

05-06-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền