*LVT 16- Thuyền Giấy (Thơ) NT Lê Văn Trung ́(VṆ)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Thuyền Giấy

 

 

Ta trôi theo những con thuyền giấy

Em thả vào thơ buổi nguyệt hồng

Thuyền ơi ! Thuyền chở giùm ta với

Một trái tim buồn giạt cuối sông

 

Xin ướp vào thơ áo hạ vàng

Xin ươm vào lệ đóa quỳnh hương

Xin tan vào mỗi dòng sương ngọc

Một chút tình xanh buổi chớm xuân

 

Ta trôi theo những con thuyền giấy

Em thả về đâu thuở bé thơ

Thuyền ơi ! Thuyền có quay về lại

Ta quá giang thuyền những giấc mơ

 

Ta trôi theo những con thuyền giấy

Em thả đi rồi

Mộng trắng tay

Trăm năm thuyền vẫn còn đi mãi

Ta cũng trôi hoài

Em có hay ?

 

Lê Văn Trung

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền