*VH 27- Tình Tan Vỡ (Thơ) NT Vĩnh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

 

 

 TÌNH TAN VỠ

 

Em hỡi bây giờ em ở đâu  ?

Có còn nức nở suốt canh thâu

Có còn gọi anh trong đêm vắng

Hay đã quên đi tự thuở nào

 

Em hỡi bây giờ em ở đâu  ?

Có còn nhắc nhở đến tên nhau

Vòng tay thuở ấy đang chờ đợi

Người ấy bây giờ em ở đâu ?

 

Em hỡi bây giờ em ở đâu ?

Có nghe  anh gọi suốt đêm thâu

Tên em nhắc lại làm gì nữa

Người đã quay đi một hướng nào

 

Em hỡi bây giờ em ở đâu ?

Cho anh gởi bớt nỗi u sầu

Vì ai ta phải đành ly biệt

Biết đến bao giờ được thấy nhau

 

Em hỡi bây giờ em ở đâu  ?

Xin đừng nhắc nhở đến tên nhau

Quên đi nhớ lại làm gì nữa

Cho kẻ yêu em nuốt lệ sầu  ./.

 

                 Vĩnh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền