*LĐX 18- Tuổi Xế Chiều (Thơ) NT Lệ Đá Xanh (VN)

 

Nhà Thơ Lệ Đá Xanh

 

 

TUỔI XẾ CHIỀU

 

Ta như vàng chiếc lá chiều

Tuổi đời bóng xế ít nhiều xót xa

Đường mây xế nửa bóng tà

Nặng đôi vai nhớ quê nhà mù sương

Ta như là kẻ tha hương

Nửa đời ngụp lặn trên đường vân du

Về đâu tìm chút nắng thu ?

Nắng theo cánh gió tuyệt mù xa khơi

Thơ không hát nỗi thành lời

Dấu giày khỏa lấp nửa đời cát khô

Mây tìm bóng núi nhấp nhô

Quên làn hương mát bên hồ tịnh tâm

Tôi như sống kiếp âm thầm

Còn nghe lành lạnh chút âm vang chiều

Người đi mây trắng cô liêu

Bỏ rừng hiu quạnh bên chiều cô đơn

Nhiều khi ta như không hồn

Ôm đời mộng mị về chôn tù đày

Ước gì ta hóa đám mây

Bay đây bay đó tháng ngày thênh thang ...

 

Lệ Đá Xanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền