*TUS 14- Chút Hương Thầm (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

 

 

CHÚT HƯƠNG THẦM 

 

Chợt

thấy anh

trong chiều nghiêng nắng quái

Em

trong ngần

áo mỏng ngỡ ngàng bay

Nắng chạm vàng

qua bao năm chìm nổi

Độ xa anh mềm lã dấu chân ngày

 

Vòng

tay ấm

chạm lòng chiều không đáy

Bước

phong trần

anh... ngựa chứng hoang say

Đã hơn nữa

buồn vui đời lãng tử

Chút hương thầm em giữ mãi trên tay...

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền