*TNK 11- Góc Quê (Thơ) NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

 

GÓC QUÊ

 

Nét đẹp dòng sông bởi đục ngầu

Tình người với đất mãi bền lâu

Ngoài đồng lúa tốt mưa huyền diệu

Giữa ruộng mầm xanh nắng nhiệm mầu

Cá lướt âm thầm nơi nước cạn

Cua bò lủi thủi tận hang sâu

Chân thành giản dị cùng vui sống

Bỏ lại sau lưng cảnh dãi dầu

 

(Trương Ngọckhoan, 1/9/2021)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền