*DM 11- Cảm Trăng (Thơ) NT Du Miên (VN)

 

Nhà Thơ Du Miên

 

 

CẢM TRĂNG

 

Một nửa trăng tròn đi đâu

Trăng đi đâu ?

Lẩn trong đêm tối

Trăng trốn tìm ...

Nửa trăng xuống biển

Trăng vờn sóng

Bỏ lại trên đồi

Một nửa ... trăng ...

 

Một nửa trăng tròn đi đâu

Trăng đi đâu ?

Lẩn trong cơn sóng

Trăng trốn tìm ...

Xa xa một nửa trăng

Trăng lờ lửng

Một nửa trăng gầy

Trăng cong ... cong ...

 

Một nửa trăng

đi trốn

Một nửa trăng

đi tìm

Trăng tròn, trăng lại khuyết

Rong ruổi một đời

Trăng ! ...

 

* Du Miên

6. 9. 2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền