*BNA 29- Chỉ Một Lòng Thương (Thơ) NT Bùi Ngọc Ẩn (VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Ần

 

 

CHỈ MỘT LÒNG THƯƠNG

 

VỚI tình ta anh luôn mãi nhớ

EM ơi ! Dù cách trở xa khơi

ANH luôn ôm ấp bên đời

MÃI màu tha thiết nào vơi cạn dòng

 

MỘT tình yêu tim hồng in khắc

LÒNG dặn lòng gắn chặt nào lơi

CHỈ vì sao hỡi em ơi !

DO trời sắp đặt hay thời tại ta

 

DUYÊN đành lỡ xót xa chờ đợi

NỢ không xe rũ rượi đau sầu

TƠ lòng biết gởi về đâu ?

HỒNG mơ hoài mộng vương sầu tháng năm

 

KHÔNG chung lối dâu tằm gãy nửa

XE tơ vò chan chứa niềm mong

VỚI EM ANH MÃI MỘT LÒNG

CHỈ DO DUYÊN NỢ TƠ HỒNG KHÔNG XE

 

Ngọc Ẩn ( câu khoán mượn )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền