*NL 21- Mùa Thu Đất Khách (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ  Nguyên Lạc

 

 

CHIỀU THU ĐẤT KHÁCH

 

1.

Không dưng nhớ phiến môi cong

Khép mi dâng hiến quế trầm thu xưa

Giờ đâu? Chắc chỉ trong mơ

Tà dương mắt đỏ chơ vơ bóng sầu!

Chiều thu gió lá gọi đau

Cái đêm hôm đó nát nhàu chiếu chăn

Mưa thu nhịp khúc tình nhân

Cho nhau chẳng chút ngại ngần nhớ không?

.

2.

Không dưng nhớ dáng trăng cong

Chiều thu cô lữ đầy hồn mưa thu

Mùa thu đâu phải mùa thu

Mùa thu đất khách lời ru tình sầu!

Về đâu chiếc lá thu xưa?

Về đâu môi quế thân mơ đêm nào?

Không dưng nhớ quá làm sao?

Khanh ơi tình đó kiếp nào trùng lai?

Hình như tiếng gió thở dài

Vàng thu lệ đổ khúc hoài cố nhân

Cố nhân thôi đã mù sương

Vời thu lữ khách...

Tang thương cuộc người!

 

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền